Comisiynwyr Heddlu a Throseddu;

Caiff comisiynwyr heddlu a throseddu eu hethol gan yr heddlu i sicrhau bod anghenion plismona cymunedau yn cael eu bodloni mor effeithiol â phosibl ac i oruchwylio sut y delir â throseddu yn ardal eich heddlu chi.

Ymgeiswyr ar gyfer De Cymru

Mae etholiadau ar gyfer comisiynwyr heddlu a throseddu bellach wedi'u cynnal. Mae Emma Wools wedi’i ethol/hethol yn gomisiynydd heddlu a throseddu ar gyfer De Cymru.

Cliciwch ar ymgeisydd isod i weld ei ddatganiad etholiadol

Sam Bennett

Welsh Liberal Democrats - Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Read more
Matthew Palmer - Portrait

George Carroll

Conservative Candidate – More Police, Safer Streets

Read more
George Carroll - Portrait

Dennis Clarke

Plaid Cymru The Party of Wales

Read more
Dennis Clarke - Portrait

Emma Wools

Labour and Co-operative Party / Llafur a’r Blaid Gydweithredol

Read more
Emma Wools - Portrait

Lawrlwytho llyfryn PDF sy'n cynnwys datganiadau pob ymgeisydd sy'n sefyll yn yr etholiad hwn

Lawrlwytho ffeil sain sy'n cynnwys datganiadau pob ymgeisydd sy'n sefyll yn yr etholiad hwn

Datganiad fesul Ardal Heddlu Swyddog Canlyniadau ar gyfer De Cymru

Mae’r wefan yn cynnwys rhagor o wybodaeth am yr ymgeiswyr hynny (os yw’r wybodaeth ar gael) a rhagor o wybodaeth ddefnyddiol i bleidleiswyr. Cyfrifoldeb yr ymgeisydd yw’r wybodaeth a roddir amdano neu amdani, ac efallai na fydd yn adlewyrchu fy marn i neu farn y cyngor. Fel Swyddog Canlyniadau yr Ardal Heddlu rwy’n gyfrifol am gydgordio’r etholiad a chyhoeddi’r canlyniad yn De Cymru. Cynhelir etholiadau ar gyfer Comisiwynwyr yr Heddlu a Throseddu yn De Cymru ar 2 Mai 2024; yr ymgeiswyr sy’n sefyll yn yr etholiad hwnnw, wedi eu rhestru yn ôl eu cyfenw yn nhrefn yr wyddor (a’u trefn ar y papur pleidleisio), yw:

  • BENNETT, Sam (Welsh Liberal Democrats - Democratiaid Rhyddfrydol Cymru)
  • CARROLL, George (Conservative Candidate – More Police, Safer Streets)
  • CLARKE, Dennis (Plaid Cymru The Party of Wales)
  • WOOLS, Emma (Labour and Co-operative Party / Llafur a’r Blaid Gydweithredol)

Gallwch gysylltu â mi yn:

Karen Jones

Y Ganolfan Ddinesig
Port Talbot
SA13 1PJ

etholiadau@npt.gov.uk

01639 763330

https://www.npt.gov.uk/etholiadau