Comisiynwyr Heddlu a Throseddu;

Caiff comisiynwyr heddlu a throseddu eu hethol gan yr heddlu i sicrhau bod anghenion plismona cymunedau yn cael eu bodloni mor effeithiol â phosibl ac i oruchwylio sut y delir â throseddu yn ardal eich heddlu chi.

Ymgeiswyr ar gyfer De Cymru

Mae etholiadau ar gyfer comisiynwyr heddlu a throseddu bellach wedi'u cynnal. Mae Alun Edward Michael wedi’i ethol/hethol yn gomisiynydd heddlu a throseddu ar gyfer De Cymru.

Cliciwch ar ymgeisydd isod i weld ei ddatganiad etholiadol

Lawrlwytho llyfryn PDF sy'n cynnwys datganiadau pob ymgeisydd sy'n sefyll yn yr etholiad hwn

Lawrlwytho ffeil sain sy'n cynnwys datganiadau pob ymgeisydd sy'n sefyll yn yr etholiad hwn

Datganiad fesul Ardal Heddlu Swyddog Canlyniadau ar gyfer De Cymru

Mae’r wefan yn cynnwys rhagor o wybodaeth am yr ymgeiswyr hynny (os yw’r wybodaeth ar gael) a rhagor o wybodaeth ddefnyddiol i bleidleiswyr. Cyfrifoldeb yr ymgeisydd yw’r wybodaeth a roddir amdano neu amdani, ac efallai na fydd yn adlewyrchu fy marn i neu farn y cyngor. Fel Swyddog Canlyniadau yr Ardal Heddlu rwy’n gyfrifol am gydgordio’r etholiad a chyhoeddi’r canlyniad yn De Cymru. Cynhelir etholiadau ar gyfer Comisiwynwyr yr Heddlu a Throseddu yn De Cymru ar 6 Mai 2021; yr ymgeiswyr sy’n sefyll yn yr etholiad hwnnw, wedi eu rhestru yn ôl eu cyfenw yn nhrefn yr wyddor (a’u trefn ar y papur pleidleisio), yw:

  • Baker, Mike (Independent / Annibynnol)
  • Gallagher, Steve (Conservative Candidate – More Police, Safer Streets)
  • John, Gail (Propel: Wales Needs Champions / Propel: Mae Cymru Angen Pencampwyr)
  • Littlemore, Callum James (Welsh Liberal Democrats - Put Recovery First / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru - Adfywio yw`r flaenoriaeth)
  • Marshall, Nadine Rachel (Plaid Cymru - The Party of Wales)
  • Michael, Alun (Labour and Co-operative Party / Llafur a’r Blaid Gydweithredol)

Gallwch gysylltu â mi yn:

Debbie Marles

Cyngor Bro Morgannwg
Swyddfeydd Dinesig
Heol Holton
Y Barri
CF63 4RU

PARO@valeofglamorgan.gov.uk

01446709304

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/