Comisiynwyr Heddlu a Throseddu;

Caiff comisiynwyr heddlu a throseddu eu hethol gan yr heddlu i sicrhau bod anghenion plismona cymunedau yn cael eu bodloni mor effeithiol â phosibl ac i oruchwylio sut y delir â throseddu yn ardal eich heddlu chi.

Etholiadau CHTh a CHTTh Mai 2024

Cynhaliwyd etholiadau ar gyfer Comisiynwyr Heddlu a Throseddu a Chomisiynwyr yr Heddlu, Tân a Throseddu ar 2 Mai 2024.

Mae’r etholiadau nesaf i’w cynnal wedi eu trefnu ar gyfer mis Mai 2028.