Comisiynwyr Heddlu a Throseddu;

Caiff comisiynwyr heddlu a throseddu eu hethol gan yr heddlu i sicrhau bod anghenion plismona cymunedau yn cael eu bodloni mor effeithiol â phosibl ac i oruchwylio sut y delir â throseddu yn ardal eich heddlu chi.

Ymgeiswyr ar gyfer Dyfed-Powys

Mae etholiadau ar gyfer comisiynwyr heddlu a throseddu bellach wedi'u cynnal. Mae Dafydd Llywelyn wedi’i ethol/hethol yn gomisiynydd heddlu a throseddu ar gyfer Dyfed-Powys.

Cliciwch ar ymgeisydd isod i weld ei ddatganiad etholiadol

Justin Griffiths

Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Read more
Justin Griffiths - Portrait

Ian Harrison

Conservative Candidate – More Police, Safer Streets

Read more
Ian Harrison - Portrait

Dafydd Llywelyn

Plaid Cymru - The Party of Wales

Read more
Dafydd Llywelyn - Portrait

Philippa Ann Thompson

Labour and Co-operative Party / Llafur a'r Blaid Gydweithredol

Read more
Philippa Ann Thompson - Portrait

Lawrlwytho llyfryn PDF sy'n cynnwys datganiadau pob ymgeisydd sy'n sefyll yn yr etholiad hwn

Lawrlwytho ffeil sain sy'n cynnwys datganiadau pob ymgeisydd sy'n sefyll yn yr etholiad hwn

Datganiad fesul Ardal Heddlu Swyddog Canlyniadau ar gyfer Dyfed-Powys

Mae’r wefan yn cynnwys rhagor o wybodaeth am yr ymgeiswyr hynny (os yw’r wybodaeth ar gael) a rhagor o wybodaeth ddefnyddiol i bleidleiswyr. Cyfrifoldeb yr ymgeisydd yw’r wybodaeth a roddir amdano neu amdani, ac efallai na fydd yn adlewyrchu fy marn i neu farn y cyngor. Fel Swyddog Canlyniadau yr Ardal Heddlu rwy’n gyfrifol am gydgordio’r etholiad a chyhoeddi’r canlyniad yn Dyfed-Powys. Cynhelir etholiadau ar gyfer Comisiwynwyr yr Heddlu a Throseddu yn Dyfed-Powys ar 2 Mai 2024; yr ymgeiswyr sy’n sefyll yn yr etholiad hwnnw, wedi eu rhestru yn ôl eu cyfenw yn nhrefn yr wyddor (a’u trefn ar y papur pleidleisio), yw:

  • GRIFFITHS, Justin (Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru)
  • HARRISON, Ian (Conservative Candidate – More Police, Safer Streets)
  • LLYWELYN, Dafydd (Plaid Cymru - The Party of Wales)
  • THOMPSON, Philippa Ann (Labour and Co-operative Party / Llafur a'r Blaid Gydweithredol)

Gallwch gysylltu â mi yn:

John Eifion Evans

SA46 0PA

eifion.evans@ceredigion.gov.uk

07583154822