Comisiynwyr Heddlu a Throseddu;

Caiff comisiynwyr heddlu a throseddu eu hethol gan yr heddlu i sicrhau bod anghenion plismona cymunedau yn cael eu bodloni mor effeithiol â phosibl ac i oruchwylio sut y delir â throseddu yn ardal eich heddlu chi.

Cymorth technegol

Os ydych yn cael problemau technegol gyda’r wefan hon yna gadewch i ni wybod drwy anfon e-bost yn rhoi manylion y broblem i:

choosemypcctechnicalsupport@cabinetoffice.gov.uk