Warning: Attempt to read property "name" on bool in /var/www/htdocs/wp-content/themes/choosemypcc/candidates-template.php on line 57

Comisiynwyr Heddlu a Throseddu;

Caiff comisiynwyr heddlu a throseddu eu hethol gan yr heddlu i sicrhau bod anghenion plismona cymunedau yn cael eu bodloni mor effeithiol â phosibl ac i oruchwylio sut y delir â throseddu yn ardal eich heddlu chi.

There are no candidates listed in
Warning: Attempt to read property "name" on bool in /var/www/htdocs/wp-content/themes/choosemypcc/candidates-template.php on line 186
yet.

Police Area Returning Officer statement is unavailable for this region.